ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Регистрация, откриване, пленарни и секционни заседания, изложба: конферентни зали в хотел „Ростов” **** в град Плевен.

НАСТАНЯВАНЕ
Хотел „Ростов**** 
Цена на една нощувка без ДДС: единична стая – 70 лв., двойна стая – 90 лв., апартамент - 120 лв.
за 06.04.2022 г. - вечеря;
за 07.04.2022 г. – закуска и обяд;
за 08.04.2022 г. – закуска.

ПРОГРАМНА СХЕМА
06.04.2022 (сряда)
16:00 часа - 20:00 часа - Регистрация на участниците.
07.04.2022 (четвъртък)
08:00 часа - 09:45 часа - Регистрация на участниците.
10:00 часа - 10:30 часа - Откриване на конференцията. Обявяване на резултатите от конкурса „Отливка на годината”.
10:30 часа - 12:30 часа - Пленарна сесия. Пленарни доклади и фирмени презентации.
12:30 часа - 14:00 часа - Обедна почивка.
14:00 часа - 16:00 часа - Секционно заседание. Научни доклади и фирмени презентации.
16:00 часа - 16:30 часа - Кафе пауза.
16:30 часа - 18:30 часа - Секционно заседание. Научни доклади и фирмени презентации.
09:00 часа - 19:00 часа - Постерна сесия. Изложба на изделия, материали и технологии.
19:00 часа - 23:00 часа - Коктейл „Леярска вечер”.
08.04.2022 (петък)
09:00 часа - 12:00 часа - Секционно заседание. Научни доклади и фирмени презентации.
09:00 часа - 12:00 часа - Постерна сесия. Изложба на изделия, материали и технологии.
Закриване на  конференцията.

РЕГИСТРАЦИЯ
Във фоайето на хотел „Ростов” Адрес: гр. Плевен”,  на:
06.04.2022 от 16:00 до 20:00 ч.
07.04.2022 от 08:00 до 09:45 ч.


 

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

 


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
08-11.03.2021, BOROVETS, BULGARIA
XIV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
10-13.03.2021 BOROVETS, BULGARIA
XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
10–13.03.2021 BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
07-10.06.2021, BOROVETS, BULGARIA

XXIX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
21-24.06.2021, VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
21-24.06.2021
VARNA, BULGARIA
VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
23-26.06.2021
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
23-26.06.2021, VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
25-28.08.2021, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
06-09.09.2021,
VARNA, BULGARIA
XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08–11.09.2021
VARNA, BULGARIA
XXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
13-15.10.2021 PLEVEN, BULGARIA
V INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
06-09.12.2021, BOROVETS, BULGARIA
VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
08-11.12.2021, BOROVETS, BULGARIA
V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
08-11.12.2021, BOROVETS, BULGARIA