ВАЖНИ СРОКОВЕ

 

Изпращане на резюмето на доклада и заявка  за публикация Форма “A” или online регистрация

31.03.2022

Изпращане на пълния текст  на доклада и заявка за участие с Форма “B” или online регистрация

31.03.2022

Изпращане на заявка  за участие в конференцията  Форма “F” или online регистрация

31.03.2022

Изпращане на заявка  за участие  Форма “С” или online регистрация

31.03.2022

Заплащане на таксите за докладите и фирмените презентациите

31.03.2022

Заплащане на таксите за участие на леярски фирми 31.03.2022

Обявяване на програмата на пленарните и секционните заседания на конференцията на: http://www.metalcasting.eu/

01.04.2022

Изпращане на постерните доклади в Секретариата на конференцията

01.04.2022

Регистрация на участниците
от 16.00 до 20.00 ч.
от 08.00 до 09.45 ч.


06.04.2022
07.04.2022

Откриване на конференцията

07.04.2022

Отпътуване на участниците 08.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZER

KONFERENCII.RU

Научные конференции

 


OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
08-11.03.2021, BOROVETS, BULGARIA
XIV INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
10-13.03.2021 BOROVETS, BULGARIA
XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
10–13.03.2021 BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
07-10.06.2021, BOROVETS, BULGARIA

XXIX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
21-24.06.2021, VARNA, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
21-24.06.2021
VARNA, BULGARIA
VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
23-26.06.2021
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
23-26.06.2021, VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
25-28.08.2021, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
06-09.09.2021,
VARNA, BULGARIA
XVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08–11.09.2021
VARNA, BULGARIA
XXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
13-15.10.2021 PLEVEN, BULGARIA
V INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
06-09.12.2021, BOROVETS, BULGARIA
VI INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
08-11.12.2021, BOROVETS, BULGARIA
V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
08-11.12.2021, BOROVETS, BULGARIA